videotips! Andrew Skurka om hans Alaska / Yukon vandring

kiljano FILMTIPS, LÅNGVANDRING 0 Kommentarer

Andrew Skurka är en personlighet inom långvandring och ultra-light backpacking. Hans hemsida innehåller massor av spännande läsning. Bland hans bedrifter finner man t.ex. vad som kallas för ”the great western loop” en enorm vandring runt i västra USA. Hans tillryggalade 11.000 kilometer på 208 dagar, vilket ger en medelvärde på 53 kilomter per dag! Efter att ha gjort i princip allt man kunde göra inom långvandringar längs med etablerade vandringsleder i USA så blev han nästa steg att utmana sig …